Dewis iaith | Language selection

Dewiswch o un o'r opsiynau isod i fynd i mewn i'r wefan yn yr iaith honno.

Caiff eich dewis ei storio ar ffurf cwci ar gyfer eich ymweliadau yn y dyfodol, felly wrth ddod yn ol i'r wefan fe ewch yn syth i mewn i'r dudalen hafan yn iaith eich dewis.


Please choose from one of the options below to enter the site in that language.

Your choice will be stored as a cookie for future visits, so on returning to the site you'll go straight to the home page in your chosen language.

Ein gwefan Cymraeg Our English language website

InfoBaseCymru